PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ VE STŘELBĚ

Vyplnění tohoto formuláře není povinné, není podmínkou Vaši účasti na závodech, ale jeho vyplněním usnadníte pořadatelům zajistit hladký průběh soutěže.

Seznam přihlášených účastníků závodu:

INICIATIVA - SPOLKY VOJENSKÉ HISTORIE PRO ZACHOVÁNÍ PODMÍNEK DRŽENÍ ZBRANÍ

 

 

historienezabije.cz

 

Iniciativa vznikla z podnětu předních osobností českého reenactmentu a rekonstrukcí vojenské historie, jakožto instituce hájící zájmy reenactorů a dalších dotčených osob v rámci implementace novely evropské Směrnice 91/477/EHS do právního řádu České republiky.

Proti novele se mimo značné části politického spektra, Vlády ČR a Poslanecké sněmovny parlamentu ČR staví několik dalších organizací. Jmenovitě  LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní,  Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU a Českomoravská myslivecká jednota.

Výše uvedené organizace vyvíjejí značné úsilí ve vztahu k  zachování současného zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Primárním úkolem Iniciativy spolků vojenské historie ČR je jejich úsilí podpořit a doplnit o specifický pohled reenactmentu, osob věnujících se vojenskohistorickým rekonstrukcím a sběratelů.

LEX - POZOR, DŮLEŽITÁ VÝZVA – jedna z posledních možností, jak můžeme zabránit drastickému omezení legálních zbraní ze strany EU!

 

Střelci a majitelé legálních zbraní v České republice!

 

Musíme nyní co nejvíce oslovit poslance Parlamentu ČR, aby podpořili ústavní právo na zbraň a musí nás být co nejvíce, aby tlak na ně byl dostačující!!!

 

Dne 14. března 2017 totiž schválil Evropský parlament směrnici Evropské komise, která v celé EU výrazně omezí vlastnictví a režim nakládání se všemi typy doposud legálních zbraní v rukou slušných a zákona dbalých občanů. Zkrátí se platnost zbrojního průkazu z 10 na 5 let, omezí se ZP pro mladé sportovce a myslivce do 18 let, všechny již znehodnocené zbraně visící na stěnách se budou muset registrovat, jakož i primitivní předovky na černý prach, dále všechny obyčejné a doposud volně držené poplašné a signální zbraně. Doposud všechny bezproblémové samonabíjecí zbraně na zbrojní průkaz, do kterých existuje zásobník s větší kapacitou, než bude směrnicí dovoleno, se rovnou stanou nebo mohou stát zakázanými (pokud bude do nich zakázaný zásobník vložen), případně je bude možné vlastnit pouze dočasně…

 

Výsledkem bude drastická šikana slušných občanů, likvidace rekonstrukcích historických bitev všech období, ohrožení výchovy mladých sportovců a myslivců, výrazné omezení možnosti občana se spravedlivě bránit, omezení obranyschopnosti celého státu a omezení zbraní určených pro výkon práva myslivosti. Navíc i tento drastický zásah do našich práv je ověřeně jen prvním krokem, po němž budou následovat další, zakazující úplně všechno – pokud tedy tento projde a tím otevře cestu dalším a dalším zákazům...

 

Po formálním potvrzení Radou EU má navíc nyní ČR pouhých 15 měsíců na to, implementovat výše uvedená zásadní omezení práv držitelů zbraní do českých zákonů.

 

V naší poslanecké sněmovně se v nejbližších týdnech bude projednávat návrh na změnu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (sněmovní tisk 1021 www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=1021), který má zakotvit ústavní právo na legální zbraň, což by umožnilo zachovat naši stávající osvědčenou českou zbraňovou legislativu a vyhnout se tak tvrdým dopadům implementace směrnice EU o zbraních.

 

 

A co může každý z nás/vás právě teď udělat?

 

 

Navštivte poslance a žádejte po nich podporu osobně!!! Popřípadě alespoň napište maximu poslanců, každému zvlášť osobní mail, ve kterém budete žádat o podporu uvedené změny ústavního zákona č. 110/1998 Sb.

 

Prosíme, konejte! Nespoléhejte se na to, že to za vás udělá někdo jiný a „že to nějak dopadne!“

 

Navíc, velmi to spěchá, začněte proto hned… (nejlépe již zítra!) Samozřejmě, maximálně šiřte tuto výzvu všemi svými dostupnými prostředky, aby se zapojilo co nejvíce lidí!

 

Jsme pevně přesvědčeni, že budoucnost nám všem za naše současné úsilí poděkuje!

 

S úctou a poděkováním všem zodpovědným

 

Za výbor Petice <https://www.peticezbrane.cz> : Mgr. Pavel Černý, Jaroslav Pekařík

Za myslivce, ČMMJ <https://www.cmmj.cz> : Ing. Bohumil Straka, Ph.D.

Za sdružení LEX <https://gunlex.cz/> : Ing. Tomáš Trávníček - prezident

 

 

Text společné výzvy byl zveřejněn v článku na webových stránkách LEX, viz. https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2708-spolecna-vyzva-strelcum-a-majitelum-legalnich-zbrani-v-ceske-republice

 

 

Další otazníky okolo směrnice EU:

https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/2699-politika-kolem-smernice

 

 

Vážení, právě dnes jsme v souvislostmi s pondělním jednáním (27.2.2017) vlády o ústavním dodatku (a tedy i o šanci, jak uchránit naše zbraně před brzy již odhlasovanými a za nedlouho přicházejícími bruselskými zákazy) uveřejnili náš nový film. Zde Facobook verze na stránce Petice:

https://www.facebook.com/czechforguns/videos/1534490149895942/ <https://www.facebook.com/czechforguns/videos/1534490149895942/>

A zde případně na YouTube:

https://youtu.be/Hms2viwU42M <https://youtu.be/Hms2viwU42M>

Tento snímek měl být tentokrát jakýmsi vzkazem - či určitým apelem. A to nejen českých majitelů zbraní, ale zřejmě i všech občanů zdravého rozumu.
Je naší reakcí nejen na naprosto iracionální „odzbrojovací“ návrhy Evropské komise, ale také i na štvavou mediální kampaň, co se proti českým politickým představitelům, hájícím momentálně proti Bruselu naše zájmy, v této věci v poslední době strhla – tedy naprostých bezostyšných pomluv a úmyslně šířených lží, že se „mají v našem státě volně lidem rozdávat zbraně“ anebo že čeští politici nabádají prakticky kohokoliv k jakémusi nekontrolovatelnému
„honu na teroristy“.

 Věnujte proto prosím tomuto svých pouhých 15 minut života – a také přemýšlejte o tom, co je zde řečeno. A pak pokud souhlasíte, prosíme moc posílejte a sdílejte dále. Právě to je nyní nanejvýš důležité - a to nejen proto, aby práva vlastníků soukromých zbraní v České republice nebyla nespravedlivě osekána ve jménu „boje proti terorismu“, vyhlášeného Evropskou komisí. Neb o zbraních samotných a právu slušných bezúhonných občanů na jejich držení a nošení to už dávno žel není - ale už nyní spíše o svobodě a také o samotné podstatě demokracie…  A té my si v Čechách rozhodně vážíme – a chceme mít dál… 

Následné hlasování v europarlamentu o našich právech na soukromou zbraň se totiž má dosti symbolicky konat v den, který má pro nás dosti neblahý historický význam - 15 březen. Chce se  říci: je to náhoda? Zas potom má totiž zaznít to obvyklé "jsme příliš slabí na to se bránit"? A naši nejvyšší představitelé tak jako už v minulosti mnohokrát snad skloní šíji pod zahraničním diktátem? Poté, co nás (dozajista) v Bruselu přehlasují - stejně jako tehdy Hácha roku 1939, Beneš roku 1948, či Svoboda v roce 1968?

 Nenechme to tentokrát takto dopadnout! A dělejme proti tomu vše, co můžeme!

V současné době totiž může pomoci nejen co největší tlak na naše politické představitele (zejména členy vlády, parlamentu a europarlamentu), ale také je právě nyní zapotřebí i co nejširší osvěta celé naší společnosti – tedy zasvětit do celé věci i ty, co jsou informováni o věci málo, tendenčně pokrouceně – anebo žel vůbec. Ty nyní budeme potřebovat také – a proto se snažte tento film dostat mezi co nejvíce lidí – nehledě na to, zda tito soukromé legální zbraně vlastní či ne…

Současně prosíme, neb je tento film čtyřjazyčný (tedy mezinárodní), kdo taktéž může, naposílejte jej i svým přátelům, známým či obchodním partnerům do zahraničí. Neb i tam nyní může záležet nejen na obrazu České republiky, ale i na případné zahraniční podpoře našeho úsilí – a také pochopitelně i tlaku, který budou případně tamní občané vyvíjet na své vlády a politiky, kteří se jich zatím žel nezastali, jako u nás… Neb příklady táhnou – a právě my bychom je měli svým spravedlivým bojem za svá práva potřebně inspirovat.

Takže prosím, šiřte, sdílejte, posílejte – právě nyní na tom opravdu záleží moc a moc…

Díky každému takovému z Vás za jeho úsilí…

 Mgr. Pavel Černý

Bulletin sdružení LEX  - prosinec 2016

bulletin_2016prosinec.pdf (2558751)bulletin_2016prosinec.pdf (2,4 MB)

nejen pro členy LEX, publikováno se souhlasem sdružení

 

Výzva sdružení LEX

https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2548-dulezite-jde-o-vase-zbrane-ozvete-se-i-vy-osobne

https://www.peticezbrane.cz/cs/
 

gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/75-dulezite/2361-vyzva-k-aktivite

Prosím, rozšiřujte mezi střelci, týká se nás to všech!!!

Postavme se proti návrhu Evropské komise na drastické omezení vlastnictví a držení střelných zbraní

 

European Commission chce po útocích rychlé schválení protiteroristických návrhů

»...Potřebujeme všechno, co nám umožní dosáhnout bezpečnosti," prohlásil Juncker.

Rada EU, tedy členské země, a také europarlament by tak podle něj měly co nejrychleji dokončit proces přijímání návrhů jako je například jmenný registr pasažérů v letecké dopravě, přísnější pravidla pro držení střelných zbraní...«

- další podlý a cynický nátlak od EK na členské státy i europarlament, aby schválili její absurdní návrh zpřísnění směrnice o nabývání a držení zbraní bez ohledu na následky

- EK jde skutečně "přes mrtvoly", a proto dejte najevo, že s jejím návrhem nesouhlasíte a podepište mezinárodní elektronickou petici: "

- podepisuje se zde: ►►► https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership

STŘELNICE

je mimo náš tréning přístupná

i veřejnosti

každou neděli od 11 do 13 hod.

Zbrojní průkaz není u návštěvníků nutný

Je nutné respektovat, že v obsazení stavů mají přednost členové klubu.

 

Podrobné informace:  kvh-prostejov@email.cz

Nejbližší akce
na střelnici ve Vrahovicích:

30.3. 2019 Rychlejší než smrt

westerovné závody podle pravidel SASS

pořádá KVH Prostějov se spolupráci s AWS

 

NOVINKY

21.1. 2019

Aktualizovaný rozpis závodů KVH na rok 2019

 

26.11. 2018

Zveřejně výsledky Štěpánská drulovka

 

12.11. 2018

Zveřejněny výsledky špalkiáda 2018

 

2.9. 2018

Zveřejněny výsledky ve střelbě z vojenské pušky

 

29.5. 2018

Zveřejněny výsledky perkusních závodů z 26.5. 2018

 

19.5. 2018

Zveřejněny výsledky westernových závodů z 12.5. 2018

 

6.5. 2018

Zveřejněny výsledky perkusních závodů z 28.4. 2018

 

3.4. 2018

Zveřejněny výsledky závodu Rychlejší než smrt

 

12.2. 2018

Aktualizovaný rozpis závodů KVH na rok 2018

 

26. 12. 2017

Zveřejněny výsledky závodu Štěpánská drulovka

 

19. 11. 2017

Zveřejněny výsledky závodu Špalkiáda

 

17. 11. 2017

Zveřejněny výsledky závodu Vrahovický Balamuťa

 

7. 10. 2017

Zveřejněny výsledky závodů ve střelbě z předovek 7. 10. 2017

 

20. 9. 2017

Změna termínu závodu Špalkiáda z důvodů konání

valné hromady AWS

Nové knihy

Podivná smrt generála Pattona.

Nešťastná náhoda, nebo předem naplánovaná vražda?

 

https://www.knihyprostejov.cz/Podivna-smrt-generala-Pattona-d3364.htm

 

 

klíčová slova:

 

strelnice, prostejov, klub, vojenske, historie, strelba, strileni, verejnost, zabava, zbrane, strelivo, vrahovice, naboje, westernova, zavody